Elindult a jelentkezés a 2015-ös Eurovízióra!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Eurovíziós Dalfesztivál 2015

Bécs, Ausztria

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Magyar Televízió Zrt. (Magyar Televízió) 2015-ban ismét részt vesz a minden évben több mint 100 millió nézőt vonzó Eurovíziós Dalfesztiválon. A Bécsben megrendezendő verseny májusi elődöntőit és döntőjét az M1 élőben közvetíti.

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (European Broadcasting Union, EBU) 60. Eurovíziós Dalfesztiválján Magyarországot képviselő versenyzőt és versenydalt az MTVA nyilvános, az M1- en élőben sugárzott nemzeti válogató keretében, A DAL 2015 műsorsorozat döntőjében, szakmai zsűri és a közönség bevonásával választja ki azon jelentkezők közül, akik pályaműveikkel 2014. november 15-ig  az MTVA alábbi pályázati felhívására neveznek. 

Az Eurovíziós Dalfesztiválon magyar színekben induló versenyző az őt nevező MTVA-t és a Magyar Televíziót (a továbbiakban a pályázat kiíróját) képviseli a nemzetközi versenyen. A szervező EBU szabályzata értelmében kizárólag a versenydalt nevező televízió társaság felelőssége és döntési kompetenciája az őket képviselő dal és előadó kiválasztása. A pályázati határidőig beérkezett, a lenti feltételeknek mindenben megfelelő előadók, szerzők pályaművei közül szakmai előzsűri választja ki azokat a dalokat, amelyek az élőben sugárzott nemzeti elődöntőkön versenyezhetnek.

Az elődöntők legjobbjait a közönség juttatja A DAL 2015 döntőjébe, ahol kiderül, hogy közülük melyik produkció képviseli Magyarországot 2015 májusában Bécsben, a 60. Eurovíziós Dalfesztiválon. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A benevezett dal (sem a szövege, sem a zenéje) nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba vagy média-felületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangozhatott el nyilvános előadás keretében 2014. szeptember 1. előtt.

2. A dal hosszúsága legfeljebb három perc lehet. Az ennél hosszabb dalokat az EBU kizárja a versenyből.

3. Csak olyan énekes vagy együttes (a továbbiakban előadó) nevezhet, akinek korábban már jelent meg zenei albuma vagy országosan játszott rádió- illetve televízió-felvétele, és rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel.

4.  A színpadi produkció minden résztvevőjének be kell töltenie a 16. életévét 2015. május 19-ig, az első bécsi eurovíziós elődöntőig. 

5.  A dalok előadói magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek. 

6.  Ha a bécsi verseny elődöntőjéig terjedő időszakban valamelyik előadó ellen büntetőeljárás indul vagy van folyamatban, illetve közfelháborodást vagy botrányt okozó viselkedést tanúsít, a pályázat kiírója a verseny bármelyik fázisában kizárhatja a pályázók közül. 

7.  A pályázók tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi nemzeti döntője a dalok és nem az előadók versenye, így a végső döntést a pályázat kiírója hozza meg arról, hogy a győztes dalt kinek az előadásában nevezi a bécsi Eurovíziós Dalfesztiválra. 

8.  A DAL 2015 című hazai dalválasztó műsorsorozatban a pályázat kiírója a dalok magyar nyelven való éneklését támogatja. Beküldhető angol nyelvű, illetve a Magyarországon élő kisebbségek és etnikumok hivatalos anyanyelvén íródott dalszöveg is, de ebben az esetben a magyar fordítást is kötelező beadni. Az MTVA és a Magyar Televízió dönthet arról, hogy az előadó a bécsi Eurovíziós Dalfesztiválon milyen nyelven énekel. 

9. Külföldi állampolgárságú, nem magyar anyanyelvű dalszerző csak úgy adhat be pályaművet, ha a dalt olyan előadó énekli fel, aki megfelel a pályázati kiírás feltételeinek (lásd 3-4-5-6. pont). 

10. Minden közreműködő előadóművész ugyanabban az évben csak egy ország színeiben vehet részt az Eurovíziós Dalfesztiválon.

11.  A dalok szövege, előadásmódja nem csorbíthatja sem A DAL, sem az Eurovíziós Dalfesztivál jó hírnevét. Politikai tartalmú, gyűlöletkeltő, szeméremsértő dalszöveg, gesztus, látványelem, beszéd, káromkodás a színpadi produkcióban nem engedélyezett.

12. Az Eurovíziós Dalfesztiválon a dal előadásában maximum hat személy vehet részt a színpadon. Élő állat szerepeltetése nem engedélyezett.

13.  A színpadon az előadás kizárólag fél-playbackben történhet, vagyis csak az énekhang élő, a zenei kíséret mindig felvételről szól. Hangszerek csak díszletként használhatók. 

14.  A DAL 2015 élő adásaiba bejutó pályázók vállalják, hogy 2015. december 31-ig a pályázat kiírója által szervezett vagy támogatott legfeljebb két rendezvényen külön juttatás nélkül fellépnek. 

15.  A DAL 2015 győztese, a Magyarországot képviselő előadó és stábja vállalja, hogy a nemzeti döntő és az Eurovíziós Dalfesztivál döntője közötti időszakban kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi versenyre való felkészülésre. Mindent megtesz a lehető legjobb eredmény elérése érdekében, továbbá betartja az MTVA és az EBU által megszabott határidőket, és részt vesz a promóciós szerepléseken. A színpadi produkció összes szereplője vállalja, hogy az MTVA által meghatározott időszakban Bécsben tartózkodik. Az előadó továbbá vállalja, hogy 2015. december 31-ig az MTVA által szervezett vagy támogatott legfeljebb öt rendezvényen külön juttatás nélkül fellép. 

16.  A versenyre kijutó dal átruházható kiadói és előadói jogairól az MTVA külön szerződést köt az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségével (EBU).

17. Az előadók és a szerzők pályázatuk beadásával kijelentik, hogy más érvényes szerződésük nem gátolja őket az MTVA-val és a Magyar Televízióval való folyamatos együttműködésben, szerződéskötésben, továbbá elfogadják, hogy a pályázati feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat.

18. A benyújtott pályaműnek tartalmaznia kell:

- a részletesen kitöltött, kinyomtatott Pályázati Adatlapot saját kezűleg aláírt nyilatkozattal;

- a hangzóanyagot audio fájl és MP3 formátumban CD-n; 

- a dal szövegét, ha nem magyar nyelvű, a dalszöveg magyar fordítását is CD-n;

- minden színpadon szereplő előadóról és az összes szerzőről sajtófelhasználásra alkalmas fotókat, magyar és angol nyelvű szakmai életrajzot, valamint a Pályázati Adatlapot CD-n; 

- a dal videoklipét CD-n (ez nem kötelező, csak ha már készült);

Ha egy előadó több dallal is pályázik, mindegyikhez külön adatlapot kell kitöltenie, a dalokat, dalszövegeket, fotókat és önéletrajzokat viszont egy közös CD-is beadhatja cím szerint egyértelműen elkülönítve.

Az érvényes pályázathoz szükséges információkat összefoglaló, kötelezően kitöltendő és beküldendő Pályázati Adatlapot itt lehet letölteni! Kattintson a letöltéshez! - mediaklikk.hu/dal

A fenti dokumentumokat illetve CD-ket egy darab zárt borítékban, ajánlott levélként kell postára adni.

2014. november 10. és 15. között az MTVA székházának „A” portáján is átveszik a pályázatokat 10:00 és 20:00 között.

Bármelyik kötelező melléklet hiánya, illetve a postára adási határidő lekésése érvénytelenné teszi a pályázatot.

A pályázati anyagot az elbírálás után egy évig őrizzük meg.

 

A pályaművek postára adási határideje:

2014. NOVEMBER 15. szombat 24:00

Postacím:

EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL - A DAL 2015


MTVA
1037 Budapest Kunigunda útja 64.